סביבה רווית רגולציה

כוס הקפה שהזמנת הבוקר בדרך לעבודה, הוגשה לך ע״י מלצר, שחבות המס על התשר שהשארת לו נדונה כרגע ברשויות המס.

אפילו פולי הקפה, שכלל אינם גדלים בארץ, הגיעו דרך מערך היבוא שהוא רשת רגולטורית בפני עצמה. פולי הקפה הללו נקלים בתנורים, הכפופים לחוק אויר נקי ונארזים במכונת וואקום, הכל כדי לשמור כמובן על הטעם מפני חמצון והם כפופים לחוק האריזות, הארנונה על השימוש במבנה ורישיון העסק של המטבח ממנו יצאה כוס הקפה שלך, כפופים לתנאי משרד הבריאות
ועדיין לא נגענו בחצי מהרגולציה של כוס הקפה.

אז היה קפה הבוקר? מעורר?

תלוי כמובן את מי שואלים. את בעל בית הקפה, שכרגע אובד עצות כי נודע לו שהתשר אינו חלק מהשכר של המלצר אך חייב במס או את בעל בית הקלייה, שהבין שעל פי התקנות החדשות הוא מפוקח כמונופול וכמפעל מזהם או את הלקוח שמתענג על כוס הקפה ומנסה להבין למה העסק סגור בשבת.

המשותף לכולם בכוס הקפה הזו הוא הרגע בו הורם המסך ונתגלתה רשת הרגולציה. תוכן פנימי מערכת הרגולציה נועדה לאזן בדרך של חקיקה, תקנות ונוהלים בין הצרכים של הפרט מול צרכי המדינה.
מערכת רגולטורית יעילה מתפקדת כמערכת שקופה וכמעט בלתי נראית, אלא במקומות בהם נדרש איזון אקטיבי.

ברם עם השנים בכל העולם אנו רואים כי המערכות נעשות מורכבת יותר ומנגד הצפיפות הרגולטורית עולה עד כי לעיתים אתגר ניהול האיזונים הרגולטוריים נעשה גבוה מניהול העניין עצמו. מצב זה כמובן דורש תשומות מקצועיות הולכות ועולות.

אז מהו לובי מקצועי? מי נעזר בו? וכיצד הוא פועל?

ראשית נסכים כי תשתית כל חברה עסקית למטרות רווח או התארגנות שלא למטרות רווח (חל״צ) הינה צורך כלשהו אותו היא מקדמת.

בעניין זה, אין הבדל בין חברת ייצור דשנים לחקלאות, שבצדק טוענת שבלעדיה לא יהיה מספיק אוכל בעולם, לבין עמותה לייצוג משתמשי חופי הים והאקולוגיה, שחרדה מזיהום המים והסביבה וטוענת כי דישון הקרקעות נשטף לים ופוגע בדגים (לדוגמא כמובן).

אלה כמו אלה מייצגים צורך ציבורי אמיתי ואלה וגם אלה מצפים מהמחוקק שיכיר בצורך אותו הם ממלאים ויתן לו ביטוי בחקיקה ובתקנות מתאימות.

המחוקק, שהוא נבחר ציבור אמור להבין את הערכים הללו ולהעמיק בהם ובהשלכות הנגזרות מהם. מחד הוא אמור לתמרץ את ייצור המזון כדי שיספיק לכולם וכמובן לדאוג שיהיה בריא ובמחיר הוגן ומאידך להגן על חופי הים לנו ולדורות הבאים.

במקרה זה יפעל המחוקק כדי ליישב את הסתירות בין הערכים הללו כשופט. אלא ששופט עושה זאת על פי פרשנות מאזנת של חקיקה קיימת. ואילו המחוקק יעשה זאת בדרך של יזום איזוני חקיקה חדשים, לכך הוא נבחר ועל כך הוא נבחן.

וכפי שמובן מאליו כי בעל דין נעזר בעורך דין בבואו בפני מערכת המשפט, כך גם חברות מוטות רגולציה חייבות להיעזר בשרותי לובי בניהול צרכיהן המקצועיים מול מערכת הרגולציה.