מעטפת השירותים

גורן עמיר פועלת במודל עבודה ייחודי לייצוג יעיל וממוקד הצלחה של לקוחותיה, באמצעות מעטפת שירותים הנשענת על שלוש רגליים:

הון אנושי – מערך אנשי מקצוע מנוסים הבאים מנבכי עולמות הרגולציה בתחומים שונים ומעודכנים בהתאם לנושא הנדון.

מידענות – מערך סדיר לאיסוף מידע שוטף ומידע ייעודי עדכני לצרכי העבודה הישירים והעקיפים.

אסטרטגיה – החברה פיתחה מודל עבודה אסטרטגי ייעודי המותאם ספציפית לייצוג צרכים מול עולמות החקיקה.

לובינג
וקשרי ממשל

ידיעת והכרת המערכת הפוליטית, הרגולטורית והחוקתית על בוריה, הבנה של צרכי המשק והיכרות מעמיקה עם הלקוח ואנשי מפתח רלוונטיים, מאפשרים לצוות גורן עמיר להתמודד עם מספר רב של אתגרים משתנים.

המפתח להשגת תוצאה אפקטיבית טמון ביכולת לנהל מספר זירות שונות שלכל אחת מהן סדר יום משלה ואג'נדה משלה, באופן סינרגטי ובכלים הנכונים על בסיס יומיומי תוך יכולת ניתוח ותגובה מהירה.

אסטרטגיה

יצירת ייחודיות, בידול ממתחרים, בניית מוניטין, זיהוי איומים פוטנציאליים מבית ומחוץ, הגברת מודעות תקשורתית – כל אלה הם חלק מבניית תכנית אסטרטגית מנצחת.

האסטרטגיה משלבת ניתוח הכיוון המשקי – נתח שוק, פעילות ענפית, מגמות שוק, תהליכים גלובאליים – לצד קריאת המפה הפוליטית-חברתית-רגולטורית, תוך זיהוי וסימון הדרך הנכונה והמתאימה ביותר לכל לקוח.

אנו מתמחים בבניית מערך כלים מותאם וייחודי לכל גוף ולכל רגולציה, במטרה להניב את המהלך היעיל ביותר מול הגורמים הרלבנטיים – מקבלי החלטות, יועצים משפטיים, פקידות בכירה ויועצים מיוחדים.

ניהול
משברים

בעת משבר אחד מהיתרונות הבולטים של גורן עמיר טמון ביכולתה של החברה לפעול מאחורי הקלעים ברגישות, בתבונה ובהבנת ערכי וצרכי הלקוח. לאורך המשבר כולו אנו מעצבים מסר אחיד, ברור וחד.
לגורן עמיר ניסיון רב בניהול משברים רחבי היקף במהלכם אנו מהווים נדבך משמעותי בקבלת ההחלטות, תוך הישענות על הקשרים האמינים וארוכי הטווח של הקבוצה עם גורמי ממשל שונים.

בדרך לפתרון המשבר אנו דואגים לצמצום הנזק התדמיתי והפיכת המשבר להזדמנות. מתכונת החירום שלנו כוללת הקמת חדר מצב הפועל סביב השעון לצד הנהלת החברה, תוך שילוב של אמינות, יצירתיות וסודיות, עד ליציאה מהמשבר.

מידענות
ומחקר

נדבך מרכזי במעטפת שירותי הלובינג, הנה עבודת המידענות הנעשית על בסיס יומיומי ומאפשרת ערוץ רחב לקבלת מידע חיוני מזירות הכנסת והממשלה בזמן אמת, כמו גם מגופים ציבוריים וגורמי ממשל שונים.

ניטור המידע, מעקב אחר יוזמות פרלמנטריות והחלטות ממשלה ויצירת ההקשר הנכון לתהליכים הרגולטוריים וקבלת ההחלטות – כל אלה ונתונים רבים נוספים שאנו מאתרים משפיעים על מגוון הפתרונות שנציע והפעילות הייחודית המתאימה לכל לקוח ולקוח.

ניהול סיכוני
סביבה

בשנים האחרונות מתפתחת תודעת ההגנה על הסביבה ועמה הצורך בחוקים וברגולציות תואמות. התופעה, שהחלה באירופה בשנות השבעים כמאבק של ארגוני סביבה שוליים, הולכת וכובשת את סדר היום הציבורי העולמי.

מתוך רצון להשתלב בהסכמי סחר עולמיים החלה מדינת ישראל לחוקק ולאכוף חוקים להגנת סביבה. הצטרפותה למדינות ה O.E.C.D האיצה את התהליך.

כדי לענות על הצורך המתהווה, הוקמה בגורן עמיר מחלקה המתמחה בטיפול בנושאים סביבתיים המלווה לקוחות רבים מתחום האנרגיה הירוקה וכן לקוחות הזקוקים לניהול סיכונים סביבתיים. מודל העבודה הסביבתית שלנו עוסק בחיזוי סיכוני רגולציה וגיבוש תהליכים אפקטיביים לאסדרתם בטרם יגובשו לכלל חקיקה בלתי מידתית, וכן בגיבוש מתווה עבודה מול הרגולטור לאסדרת חיכוכים קיימים. הנחת העבודה שלנו היא כי אסדרת נושאים סביבתיים הינה אינטרס משותף לחברה ולתעשייה, אולם עקרון המידתיות חייב להיות בסיס מנחה לכל החלטה רגולטורית.